/**/

ja_mageia

 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Home Alles over letselschade Verzekeringsgeneeskundige keuring
Verzekeringsgeneeskundige keuring
Wie is de verzekeringsgeneeskundig arts en wat doet hij?

De verzekeringsgeneeskundig arts in letselschadezaken

Hij stelt vast wat uw beperkingen zijn voor arbeid en in welke mate u beperkt bent. Hij legt dit vast in een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). 

De FML bestaat uit zes categorieën:

 1. Persoonlijk functioneren
 2. Sociaal functioneren
 3. Aanpassing aan fysieke omgevingseisen
 4. Dynamisch handelen
 5. Statische houdingen
 6. Werktijden.

Op al deze categorieën zal de verzekeringsarts aangeven in welke mate en in welk opzicht u al dan niet beperkt bent. Heeft u beperkingen in rubriek I of II dan zal het niet gemakkelijk zijn om u af te keuren. Lees meer onder het kopje FML.

 
De keuring door de verzekeringsgeneeskundig arts na een medische expertise

Wat doet de verzekeringsgeneeskundig arts na een medische expertise?
Na de medische expertise zal uw expert eventueel in overleg met de schaderegelaar van de verzekeraar gezamenlijk een verzekeringsgeneeskundige aanstellen om een FML op te stellen. Dit is nodig omdat de arbeidsdeskundige deze lijst van beperkingen nodig heeft om uw uitval in privé en voor werk te bepalen. 

Het kan ook zo zijn dat na de medische expertise uw zaak geregeld kan worden. Er is immers geen discussie meer over medische causaliteit en de vraag of uw klachten gevolg zijn van het u overkomen ongeval, is ook beantwoord. 

Deze verzekeringsarts zal op basis van de expertises en eigen onderzoek tot een opstelling van de Functionele Mogelijkheden Lijst komen. Vaak blijkt dat het slachtoffer zichzelf sterker beperkt ziet dan hetgeen uit de door de arts opgestelde lijst naar voren komt. Het is dan ook van groot belang dat u zo uitgebreid mogelijk uw klachten ventileert. U dient er rekening mee te houden dat de arts niet alleen af zal gaan op het onderliggende papieren dossier maar ook via eigen waarneming probeert een objectief beeld te krijgen van uw klachten en beperkingen. 

U krijgt van hem net als bij de expertise een concept-rapport waarop uw expert nog aanvullende vragen kan stellen. Is het door hem verrichte onderzoek en de opstelde lijst negatief voor u uitgevallen, dan is het zeer verstandig om uitgebreid aanvullende vragen te stellen teneinde inzicht te krijgen in zijn onderzoek en onderbouwing. 

Als de medische causaliteit tussen uw gezondheidsklachten en het ongeval, waarvan u slachtoffer bent geworden met het medische expertiserapport is aangetoond, volgt hieruit nog niet meteen dat deze ongevalsgerelateerde klachten u tevens arbeidsongeschikt maken.

Om aan te tonen, dat u ten gevolge van de ongevalsgerelateerde klachten niet meer kunt werken, is een arbeidsdeskundige rapportage vereist en een rapportage van de verzekeringsgeneeskundig arts, welke een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) opstelt om weer te geven in welk opzicht en in welke mate u beperkt bent.