/**/

ja_mageia

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Alles over letselschade De slotnota BGK
De slotnota BGK
Hoe zit het met de proceskosten als ik aan het procederen ben?
De slotnota BGK

De kosten in rechte vallen niet onder art. 6:96 lid 2 BW en als u moet procederen, dan zal u zelf de procedure moeten betalen. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering en wil deze voor u procederen dan betaalt u geen kosten behoudens eventueel de verschotten. U dient dit specifiek te vragen aan uw rechtsbijstandshulpverlener.

Het kan dus zo zijn dat als uw zaak vastloopt, het alsnog verstandig is om een no cure no pay overeenkomst aan te gaan. Immers u gaat nu toch behoorlijk financieel risico lopen. Wie betaalt uw procedure? U zelf of trekt u hier iemand voor aan door bijvoorbeeld no cure no pay?

Als uw zaak in rechte loopt is het niet zo dat als u uw zaak wint, de gehele kosten van de procedure door uw wederpartij vergoed zullen worden. Uw advocaat krijgt op basis van een puntensysteem een vergoeding voor zijn werkzaamheden. Dit puntensysteem dekt de daadwerkelijke kosten totaal niet. Het komt ook geregeld voor dat de rechter partijen veroordeelt tot het dragen van de eigen kosten. U dient dan alle kosten zelf te betalen.

Moet u zelf de kosten betalen, dan raden wij u aan goed advies in te winnen of een procedure wel een haalbare kaart is. Wat is het verschil tussen het maximale bod buiten rechte ten opzichte van de kans dat u in rechte beduidend meer uit uw zaak kunt halen. Het kan geen kwaad om extern advies in te winnen mocht u twijfels hebben.

 
Worden de kosten van mijn advocaat, mijn letselschade expert, dan niet door de verzekeraar betaald?

Buiten rechte geldt wetsartikel 6:96 lid 2 BW waarbij de kosten buiten rechte, die redelijk zijn, en in omvang tot de verschenen en toekomstige schade staan, betaald dienen te worden door de aansprakelijke partij.

In rechte krijgt u uw kosten buiten een proceskostenveroordeling niet betaald. Deze kostenveroordeling dekt absoluut de daadwerkelijke kosten niet.

 

 
Mijn zaak is geregeld en ik krijg een rekening van mijn advocaat/letselschade expert, hoe zit dat?

Uw expert gaat uw zaak regelen. Het is dan van groot belang dat hij ook een regeling treft ten aanzien van zijn kosten. Immers als deze niet door de verzekeraar betaald worden, dan zult u deze in privé moeten dragen. Dit is natuurlijk hoogst onwenselijk maar het gebeurt geregeld. We hebben het hier overigens over de situatie buiten rechte. U bent dus nog niet aan het procederen.

Het is natuurlijk de vraag wat er aan de hand is met de rekening van uw expert. Wat is de reden dat die verzekeraar de kosten niet wilde betalen? De verzekeraar kan hier diverse redenen voor hebben. Ik noem u er een paar:

  1. Het uurtarief van de advocaat/expert is te hoog
  2. Er worden teveel uren opgevoerd voor de diverse handelingen
  3. De expert noteert teveel tijd voor de contacten met u
  4. De verhouding tussen de omvang van de zaak en de opgevoerde kosten is zoek

Het kan zijn dat de verzekeraar op een aantal onderdelen gelijk heeft. Echter als u vervolgens een rekening in privé krijgt omdat de verzekeraar de nota niet wil betalen, dan is het toch wel van groot belang dat u weet of dit wel/niet terecht is. Het kan zo zijn dan u namelijk uw eigen expert op precies dezelfde gronden moet aanspreken om te voorkomen dat u alsnog een rekening krijgt. Het is maar de vraag of uw expert de nota dan wil aanpassen.

Bent u het niet eens met de hoogte van uw nota en is uw expert een advocaat, dan kunt u uw nota voorleggen aan de Orde van Advocaten. Men heeft hier een speciale commissie voor, die toetst of uw nota juist is. Uw advocaat moet dan wel meewerken aan deze procedure.

 

 

 
Ik moet na afloop van mijn zaak nog een bedrag aan no cure no pay betalen. Hoe zit dit?

Uw letselschadezaak op basis van no cure no pay is ten einde gekomen
U bent blijkbaar een no cure no pay contract aangegaan waarbij u over de gehele som (dus inclusief de slotbetaling) een afgesproken som aan uw expert dient te betalen. Het kan zo zijn dat u tussentijds voorschotten heeft gekregen waarover deze inhouding niet is gedaan. De expert verrekent dit dan aan het einde.

Het kan ook zo zijn dat, afhankelijk van de voorwaarden van uw contract, het honorarium op basis van no cure no pay verrekend diende te worden met de door uw expert tevens ontvangen som buitengerechtelijke kosten. Dit betekent dus dat er een verrekening dient plaats te vinden. Als het goed is, betaalt u geen no cure no pay honorarium als de omvang van de ontvangen buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan hetgeen u op basis van no cure no pay moest betalen. Is dit niet het geval, dan is het goed om uw contract eens kritisch onder de loep te nemen voor zover dat überhaupt bij no cure no pay al geen slecht idee is.

Het kan ook zo zijn dat u bent weggegaan bij een no cure no pay bureau omdat u bijvoorbeeld ontevreden was over de geleverde prestatie/kwaliteit en dat u achteraf een rekening krijgt over ht zogenaamde behaalde resultaat c.q. dat men van u wil weten wat u precies heeft ontvangen als slotbetaling met de intentie om u alsnog het verschuldige percentage no cure no pay in rekening te brengen. In bijna alle gevallen is deze handelwijze verwerpelijk.

Tot slot kan het zo zijn, dat als de aansprakelijkheid erkend was in uw zaak, de expert zijn nota kon indienen bij de verzekeraar van de aansprakelijke wederpartij. Als zijn nota nu bij u wordt neergelegd, kan dit betekenen dat de verzekeraar niet bereid was deze nota te voldoen. De reden hiervoor kan zijn dat de nota niet voldeed aan de 'dubbele redelijkheidstoets' van art. 6:96 BW en dat de nota volgens de verzekeraar bijvoorbeeld qua hoogte onredelijk was.