/**/

ja_mageia

 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Home Alles over letselschade Medische causaliteit
Medische causaliteit
Ik wil uitleg over het oorzakelijke verband tussen mijn klachten en mijn beperkingen

Het oorzakelijke verband tussen uw klachten en beperkingen
Voor een volledige schadevergoedingsverplichting dient er een causaal verband te bestaan tussen uw ongevalsgerelateerde klachten en uw beperkingen. Door deze klachten kunt u bijvoorbeeld:

 • Niet meer volledig werken
 • Huishoudelijke werkzaamheden niet meer verrichten
 • De kluswerkzaamheden in en om het huis niet meer doen
 • Niet meer klussen bij derden
 • Uw hobby's niet meer uitvoeren
 • Niet meer sporten

Als slachtoffer dient u uw schade te bewijzen. Er mogen echter aan dit bewijs niet al te strenge eisen worden gesteld. Het is dan aan de verzekeraar om te bewijzen dat uw stellingen niet juist zijn.

 

 

 
Er is een discussie over de medische causaliteit, wat betekent dit? En hoe nu verder?

Discussie over de medische causaliteit

Hierbij gaat hier om de situatie dat de verzekeraar ontkent dat uw gezondheidsklachten zijn veroorzaakt door het ongeval. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van eerdere medische klachten en de verzekeraar van de tegenpartij kan om die reden van opvatting zijn dat u ook zonder het ongeval dezelfde schade had geleden.

Het is de vraag in hoeverre uw letselschade in redelijkheid is toe te rekenen aan het ongeval.

Nu partijen het blijkbaar niet met elkaar eens zijn over het oorzakelijke verband is het mogelijk verstandig om een medische expertise te verrichten waardoor deze discussie ten einde komt. Dit kan natuurlijk ook negatief voor het slachtoffer uitvallen.

 
Vóór het ongeval had ik deze klachten niet, nu wel maar hoe moet ik dat dan bewijzen?

Uw gezondheidssituatie vóór het ongeval
Om aan te tonen, dat er een causaal verband is tussen uw gezondheidsklachten en het ongeval, is het van groot belang te bewijzen dat u vóór het ongeval geen vergelijkbare klachten had.

Om dit te bewijzen, kan uw belangenbehartiger in uw letselschadezaak met behulp van de door u ondertekende medische machtiging uw medische stukken opvragen bij uw medische behandelaars zoals bijv. uw huisarts welke immers uw groene kaart heeft (het tegenwoordige electronische patiëntendossier). Uw expert kan gerichte vragen stellen aan uw huisarts als u zelf niet uw gehele medische voorgeschiedenis bloot wil geven.

En als uit uw volledig medisch dossier blijkt, dat u vóór het ongeval nooit eerder aan deze gezondheidsklachten heeft geleden, dan is daarmee aangetoond dat er geen sprake is van preëxistente klachten (vóór het ongeval reeds bestaande klachten) en kan dit geen punt van discussie meer zijn bij het verder vaststellen van de gevolgen van het u overkomen ongeval. De opmerking: "ja, maar u had al voor het ongeval last van vergelijkbare klachten" is hiermee beantwoord.


 
Ja, ik heb een eerder ongeval gehad maar dat is jaren geleden. Wat is de invloed hiervan?

Een eerder ongeval

Indien u een eerder ongeval is overkomen en u heeft tengevolge van dit eerdere ongeval letselschade opgelopen, dan kan de verzekeraar uw preëxistente (eerdere) klachten zien als een verklaring voor uw huidige klachten. Dit is mogelijk ook al vond dat eerdere ongeval jaren geleden plaats. De verzekeraar betwist hiermee, dat uw huidige klachten zijn te wijten aan het ongeval waarvoor zijn verzekerde aansprakelijk is gesteld.

Echter, als u volledig was hersteld van het eerdere ongeval op het moment dat u het tweede ongeval overkwam en u kunt dit ook aantonen door middel van medische stukken en/of verklaringen, dan zullen de eerdere gezondheidsklachten geen problemen opleveren bij het vaststellen van het causale verband.

 
Waarom betwist de verzekeraar mijn klachten en beperkingen?

Wij geloven u niet

Zo hard zal de verzekeraar het wel niet stellen, maar hier komt het natuurlijk wel op neer. De verzekeraar betwist, dat u klachten heeft die tot beperkingen en dus tot schade leiden. Hij gebruikt ook vaak zijn medisch adviseur om dit op schrift te krijgen. Het slachtoffer krijgt dan het advies van de medisch adviseur van de verzekeraar opgestuurd en mag daaruit opmaken dat zijn of haar klachten niet reëel zijn c.q. overdreven. Met andere woorden: "wij geloven u niet". Vaak gaat een dergelijk advies gepaard met een hele waslijst aan verzoeken om aanvullende informatie. Het is uw expert die u alsdan goed moet adviseren. Gaat u wel of niet op al die verzoeken in of kunt u op basis van het medisch dossier deze discussie terzijde schuiven en uw eigen gang gaan? 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2