/**/

ja_mageia

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Alles over letselschade Eigen schuld
Eigen schuld ---- hoe zit dat?
Moet ik een deel eigen schuld accepteren?

Eigen schuld
In het algemeen mag worden gesteld dat ook bij de toewijzing van de kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid een deel eigen schuld zal leiden tot het zelf dragen van een deel van de kosten. Art. 6:101 BW heeft ook die intentie. Het gaat immers om de redelijke kosten ter vaststelling van de schade.

Is het redelijk dat alle kosten betaald worden door een verzekeraar, als diegene die deze kosten claimt, voor een groot deel zelf verantwoordelijk is geweest voor het veroorzaken van het ongeval? Nee dus (uitzonderingen daargelaten).

Wat is eigen schuld?
Mocht u voor een deel zelf schuld hebben in uw zaak dan is het mogelijk dat er sprake is van een percentage eigen schuld. Art. 6:101 BW geeft aan dat 
1.
    Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingspichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.

2.
    Betreft de vergoedingsplicht schade, toegebracht aan een zaak die een derde voor de benadeelde in zijn macht had, dan worden bij toepassing van het vorige lid omstandigheden die aan de derde toegerekend kunnen worden, toegerekend aan de benadeelde.

Moet ik eigen schuld accepteren?
De aansprakelijke partij stelt dat u zelf voor een deel schuld heeft aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, bijvoorbeeld u had uw gordel kunnen dragen maar u heeft dit niet gedaan. Men stelt dat u aldus 25% van uw eigen schade dient te dragen. Dit betekent dat u 25% van uw eigen schade waaronder dus ook de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten, niet betaald zult krijgen.

U kunt dit percentage betwisten als bijvoorbeeld uit algemene rechtspraak blijkt dat dit percentage te hoog is. Er zijn diverse verzekeraars die bijvoorbeeld in ons voorbeeld van de gordel in het verleden een percentage eigen schuld van 50% wilden opvoeren. Doordat er nu diverse arresten liggen waaruit blijkt dat 25% een normaal geaccepteerd percentage is, komt dit minder voor. U moet dus kritisch zijn en niet zomaar het opgevoerde percentage accepteren.

Stel dat u kunt bewijzen dat u door het dragen van de gordel meer letsel had gekregen c.q. dat u hetzelfde letsel zou hebben gehad als u de gordel wel had gedragen, ook dan is dit een valide argument om onder dit percentage eigen schuld uit te komen. Uw expert kan u hier meer over vertellen.

 

 
U heeft eigen schuld dus een deel van de schade zal niet betaald worden

Wat betekent een percentage eigen schuld?
Stel, men gaat ervan uit dat u zelf 25% eigen schuld heeft. U krijgt dan 25% van uw verschenen en toekomstige schade niet betaald.
De nota van uw belangenbehartiger, of dit nu een advocaat is of een letselschade expert zal ook voor 25% niet worden betaald.

En hoe dan verder?
U kunt uw zaak op no cure no pay onderbrengen of zelf garant staan voor de uren die niet betaald zullen worden. U kunt natuurlijk zelf ook onderhandelen. Een advocaat of expert wil uw zaak graag hebben en zal vaak ook genoegen nemen met een lager uurtarief. Een beperkt deel eigen schuld is geen reden om maar een no cure no pay contract aan te gaan. Onderhandel dus met uw expert.