/**/

ja_mageia

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Alles over letselschade De voorschotten
De voorschotten
Ik heb aantoonbare schade, kan ik een voorschot krijgen?

Een voorschot krijgen
Als er geen discussie is over de aanprakelijkheid (zowel juridisch als medisch) en u heeft schade, dan dient de aansprakelijke partij de verschenen schade te bevoorschotten d.w.z. aan te vullen waardoor u niet in de financiële problemen komt. Het is de taak van uw expert om de aansprakelijke partij hierop aan te spreken.

 

 
Ze noemen het een voorschot maar mijn schade is veel groter dan hetgeen betaald is.

Als er geen discussie is over de aansprakelijkheid en de medische causaliteit, dan dient de aansprakelijke partij uw schade volledig aan te vullen. Het kan nog wel eens zo zijn dat er een discussie is over de omvang van de schade. Stel bijvoorbeeld dat u zwarte bijverdiensten had. U kunt deze netto na belasting opvoeren als schade maar u dient deze schade wel te bewijzen. U kunt zich dan voorstellen dat er een discussie is over de omvang van de schade.

Een ander voorbeeld is de behoefte aan huishoudelijke hulp. Is het zo dat u door uw beperkingen behoefte heeft aan huishoudelijke hulp? Voor hoeveel uur dan? Kunt u niet met minder af doordat bijvoorbeeld uw kinderen en uw man een stapje harder lopen? Het zijn de bekende punten waarover discussie kan ontstaan.

Schadeposten die niet ter discussie staan, dienen in ieder geval bevoorschot te worden. Lukt dit niet dan zal uw expert verdere stappen moeten overwegen. Dit kan zijn klagen bij de directie van de betreffende verzekeraar maar ook een kort geding kan dan niet uitgesloten worden.

 
Valt een voorschot onder inkomen? Moet ik het opgeven voor de belasting?

Een voorschot valt net als een slotuitkering niet onder uw inkomen. De betalingen zijn een compensatie voor de verschenen schade, smartengeld en het verlies aan arbeidvermogen. Uw expert dient bij het regelen van uw zaak een belastinggarantie te regelen waardoor u geen problemen kunt krijgen met de Belastingdienst.

Geef uw voorschotten dus niet op bij box 1 als inkomen maar bij box 3 als vermogen voor zover u het geld nog op de bank heeft.

 
Ik zit in de bijstand, mag ik dan wel een voorschot ontvangen?

Om recht op bijstand te hebben is het van belang dat u (en uw gezin) niet te veel eigen vermogen heeft. Hoeveel eigen vermogen u maximaal mag hebben, is afhankelijk van uw situatie.

  1. Zonder kinderen jonger dan 18 jaar en partner mag dit max. € 5.480,- zijn.
  2. U heeft geen partner, maar wel een of meer kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen. U mag dan maximaal € 10.960,- aan vermogen hebben.
  3. U heeft een partner, ook dan is de grens € 10.960,-

Het is dus niet verstandig om voorschotten te krijgen die groter zijn dan dit bedrag en niet gelijk verbruikt worden in het kader van de verschenen schade. Overleg dit met uw expert.