/**/

ja_mageia

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Alles over letselschade De arbeidsdeskundige
De arbeidsdeskundige
De arbeidsdeskundige van het UWV

Bij het UWV vervult de arbeidsdeskundige een geheel andere rol dan de arbeidsdeskundige in het letselschadetraject. Hij heeft van de verzekeringsarts een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) gekregen en hierop staan de klachten en beperkingen van de uitkeringszoekende. De verzekeringsarts kan hier nog een specifieke toelichting op geven.

De arbeidsdeskundige bij het UWV moet kijken of hij op basis van uw beperkingen, functies kan duiden. Het UWV gebruikt hiervoor het CBBS systeem. Hierin staan duizenden functies waarbij stuk voor stuk is gekeken welke lichamelijke en psychische beperkingen gelden voor die functies. Dus hoeveel moet er binnen dat beroep getild worden? Hoe vaak moet u reiken en tillen? Hoeveel kilo moet u dan dragen en gedurende hoeveel uur? Betreft het hier complex werk of niet etc. Aan de hand van deze reeds bekende criteria die allemaal in een computer zijn ingevoerd, zoekt de arbeidsdeskundige alternatieve functies passend bij uw klachten en beperkingen.

Daarbuiten doet de arbeidsdeskundige aanvullend onderzoek naar uw verdiensten. Hij bepaalt wat uw maatman/maatvrouw inkomen is en in hoeverre dit afwijkt van uw verdiensten voor het ongeval. Hij komt dan tot een percentage, uw afschattingspercentage, ervan uitgaande dat u medisch gezien niet in staat bent om uw eigen werk of passend werk te doen.

 
De arbeidsdeskundige beoordeling tijdens een expertise

De arbeidsdeskundige welke is ingezet in het kader van een expertise
Tijdens een expertisetraject bent u gezien door een medisch expert. Aan de hand van dit rapport en eigen onderzoek wordt door de verzekeringsgeneeskundig arts een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) opgesteld. Een FML is een lijst waarop de beperkingen van de onderzochte vermeld staan. Er zijn nogal wat op- en aanmerkingen t.a.v. deze lijst, maar tot op heden wordt deze veel gebruikt.

De arbeidsdeskundige dient aan de hand van deze lijst met uw beperkingen onderzoek te plegen naar hetgeen u op basis van uw opleiding, C.V., leeftijd en affiniteit t.a.v. de diverse mogelijke functies nog zou kunnen doen. Met andere woorden, hij gaat kijken of u uw eigen werk nog kunt doen c.q. of passend werk mogelijk is. Vervolgens gaat hij bepalen wat u met die functie zou kunnen verdienen en hoeveel uur u in die functie zou kunnen werken, rekening houdende met uw beperkingen.

Aan de hand van dit arbeidsdeskundig onderzoek kan de uiteindelijke uitval in privé en voor werk bepaald worden en dus ook uw schade wat betreft uw zelfwerkzaamheid en het vermogen tot het verrichten van arbeid.

 
Het klikt niet met mijn arbeidsdeskundige. Hoe nu verder?

Als de arbeidsdeskundige op verzoek van beide partijen is aangesteld, kunt u bij uw belangenbehartiger aangeven, dat u het niet eens met de inschakeling van die arbeidsdeskundige. Uw belangenbehartiger zal dan wel met goede argumenten moeten komen om deze arbeidsdeskundige te weigeren c.q. van uw zaak af te krijgen. U kunt natuurlijk de verdere inzet van de arbeidsdeskundige weigeren. Dit zal u echter niet in dank worden afgenomen door de verzekeraar en dit kan consequenties hebben voor het verdere beloop van uw zaak. Goed overleg met uw expert is dus van belang.

Is de arbeidsdeskundige nog niet aangesteld, dan kunt u deze gemakkelijker weigeren. Immers hij heeft partijen nog niets gekost en het begeleidingstraject is nog niet gestart. Goed navraag doen naar de nog aan te stellen arbeidsdeskundige is dus zeer verstandig.

 
Is inzet van een arbeidsdeskundige in mijn zaak nodig?

Of er in uw zaak enige noodzaak is tot inschakeling van een arbeidsdeskundige hangt onder andere af van de vraag in welke fase uw zaak binnen het letselschadetraject zit. Het kan nuttig zijn om al vrij snel een arbeidsdeskundige in te schakelen omdat er nog een goede relatie is met de werkgever en door de inzet van de arbeidsdeskundige de reïntegratie vergemakkelijkt wordt.

De arbeidsdeskundige kan ook worden ingezet na een medische expertise of om onderzoek te doen naar uw carrièrepad mogelijkheden. De inzet van een arbeidsdeskundige biedt meer controle en inzicht in uw letselschadezaak. In vele gevallen is dit een verstandige zet immers hoe meer inzicht en hulp des te minder discussie met de verzekeraar.