/**/

ja_mageia

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Alles over letselschade Akte van cessie
Akte van cessie ---- een oplossing of bedrog?
Wat is een akte van cessie?

Een akte van cessie is een verbintenis waarbij u een deel van uw recht(en) of vordering(en) aan iemand overdraagt.

In een letselschadezaak waarbij het slachtoffer zijn vordering cedeert aan iemand anders, komt het erop neer dat het slachtoffer recht heeft op de tegenprestatie van de 'koper' onder de specifieke voorwaarden van het contract. Het slachtoffer moet er dan wel rekening mee houden dat hij/zij mogelijk niets meer te zeggen heeft over zijn eigen zaak. Die zaak is immers niet meer van hem/haar behalve als uit het contract blijkt dat het slachtoffer zijn vordering terug kan krijgen/kopen/vorderen c.q. de overeenkomst kan ontbinden. De inhoud van het contract is dan ook van groot belang.

In het letselschadevak is een akte van cessie behoudens extreme uitzonderingsgevallen totaal overbodig. Wij raden u dit dan ook absoluut af.

 
Is een akte van cessie nodig?

Is een akte van cessie nodig?

In het letselschadevak mag gesteld worden, dat een akte van cessie totaal overbodig is. Niet alleen blijkt uit de praktijk dat het slachtoffer er vaak onnodig financieel op achteruit gaat, maar het slachtoffer heeft grote problemen om van de akte van cessie af te komen als blijkt dat hij of zij ontevreden is over de kwaliteit van werken.

Een akte van cessie is totaal overbodig, gezien de werking van art. 6:96 lid 2 BW waarin de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten geregeld is, de mogelijkheid om een advocaat onder toevoeging te gebruiken alsmede de creatieve afpraken die desnoods onder no cure no pay gemaakt kunnen worden.

 

 
Wat kunnen de gevolgen zijn van een akte van cessie?

Wat kunnen de gevolgen zijn van een akte van cessie?

Kijken we naar de zaken zoals die op het ogenblik in de publiciteit zijn gekomen, dan kunnen we met betrekking tot deze zaken het volgende zeggen:

  1. U heeft niets meer over uw eigen zaak te vertellen.
  2. U raakt onnodig een groot deel van uw schadevergoeding kwijt.
  3. Er vindt geen verrekening plaats van de buitengerechtelijke kosten met de inhouding die gedaan wordt.
  4. Als de koper van uw contract een bedrijf is, zal hij over de totale ontvangen schadevergoeding BTW moeten afdragen. U raakt aldus een onnodig deel van uw zaak kwijt.
  5. Als u van uw contract af wilt en de koper van uw zaak wenst niet mee te werken dan zal u hem in rechte moeten betrekken. Een kort geding waarbij het erom gaat dat u uw zaak terugkrijgt, zal u hoogst waarschijnlijk wel winnen maar het kost u wel weer heel veel ergernis en geld.

Conclusie: Bezint eer ge begint!