/**/

ja_mageia

 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Home Alles over letselschade Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid bij letselschade
De aansprakelijkheid is erkend

*De aansprakelijke partij heeft schuld erkend?
*U heeft deze erkenning op papier?

U kunt dan verder gaan met de volgende keuzes:

Ik heb zichtbaar letsel

Denk hierbij aan orthopedisch letsel bijv. een kapotte knie, een gebroken hand e.d.

Ik heb aan de buitenkant niet-zichtbaar letsel

Denk hierbij aan een burn-out, een whiplash, een stress stoornis zoals PTSS e.d.

 
De aansprakelijkheid is nog niet erkend

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de aansprakelijkheid nog niet is erkend.
Klikt u onderstaand op het type ongeval welke u heeft gehad.

Ik heb een verkeersongeval gehad

Ik heb een bedrijfsongeval gehad

Ik ben slachtoffer van een medische fout

Ik heb letsel door een dier

Ik heb letsel door een huis- tuin- of keukenongeval

Mijn categorie staat er niet bij. Kiest u dan deze

 
De aansprakelijkheid is afgewezen

De aansprakelijkheid is afgewezen

Dit is nogal een algemene stelling en we moeten dit dan ook opsplitsen naar het type ongeval om te weten of we hier nog iets aan kunnen doen.

Verkeersongeval

Een expert kan u vrij gemakkelijk adviseren of de afwijzing terecht is. Stel uzelf de volgende vragen:

 1. Is het politierapport opgevraagd?
 2. Zijn alle getuigen gehoord?
 3. Zijn er toevallig beelden van het ongeval (flitspalen kunnen hier bijv. soms een beeld geven)
 4. Is ter plaatse onderzoek gedaan?
 5. Heeft uw expert voldoende onderzoek gedaan?
 6. Is er sprake van een deel eigen schuld, vraagt u zich dan af of dit wel terecht is.  (hoe zit het met eigen schuld?)
 7. Heeft het inhuren van een verkeersongevallenanalyst, een verkeersdeskundige een toegevoegde waarde?

Medische kunstfout

Het is helaas onze ervaring dat in bijna alle gevallen de aansprakelijkheid in eerste instantie wordt afgewezen. 
Aldus is het verstandig in een dergelijke zaak de volgende punten te controleren:

 1. Heeft uw expert het volledig medisch dossier in handen. (U kunt dit zelf opvragen in het ziekenhuis bij het patiëntenloket).
 2. Is dit beoordeeld door een medisch adviseur met kennis van dit specifieke gebied?
 3. In hoeverre is zijn advies toetsbaar? Heeft u dit met uw huisarts besproken c.q. uw behandelend specialist (natuurlijk niet diegene die u een verwijt maakt)?
 4. Is er ander bewijs dat u kunt inbrengen?

Het is de vraag in hoeverre u zelf kosten moet betalen bij uw expert. We zien, dat dit soort zaken vaak op no cure no pay ingeboekt worden en dat is terecht daar gebleken is dat in 8 van de 10 zaken de aansprakelijkheid niet rondkomt.

Het is niet ongebruikelijk dat u zelf ook in dergelijke zaken een kleine bijdrage betaalt. Meestal is dit beperkt tot zo'n € 300,-  U dient dit bedrag terug te krijgen als de medisch adviseur van uw expert u een positief advies geeft.
Wordt uw letselschadezaak door een advocaat behandeld, dan moet u er rekening mee houden dat u zowel de kosten van de advocaat als zijn medisch adviseur volledig moet betalen. Maakt u hier dus van tevoren goede afspraken over. Uw advocaat kan immers ook een laagtarief hanteren als er geen sprake is van succes.

Een bedrijfsongeval

In vele gevallen zien we dat ook bij bedrijfsongevallen de aansprakelijkheid wordt afgewezen. De reden hiertoe is dat vele verzekeraars externe kantoren gebruiken om de aansprakelijkheid te onderzoeken. De hand bijten die je voedt, is dan niet erg verstandig en we zien dan ook dat n.a.v. de inzet van dergelijke "onafhankelijke" bureaus de aansprakelijkheid vaak wordt afgewezen.

Een checklijstje voor u en uw expert zijn de volgende vragen: 

 1. Heeft u het rapport van de arbeidsinspectie binnen?
 2. Zijn er ter plaatse foto's gemaakt?
 3. Zijn de mogelijke getuigen gehoord c.q. heeft u al hun verklaringen?
 4. Is er ander speifiek bewijs in deze zaak welke nog niet bijeen is (RI&E-evaluatie, filmopnamen)?

 

 

 
Algemene aspecten over aansprakelijkheid

Formele aansprakelijkheid
Na een ongeval, en dit kan een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een medische kunstfout of een overig ongeval zijn, heeft de aansprakelijk gestelde partij erkend dat hij onrechtmatig heeft gehandeld en dat hij u hierbij schade heeft berokkend. Deze schade moet inzichtelijk worden gemaakt en betaald worden door de dader hetzij diens verzekeraar.

Het gaat hier over de schade welke niet betwistbaar is, bijvoorbeeld de schade aan uw auto na een verkeersongeval of schade aan uw kleding, fiets, horloge e.d.

Medische aansprakelijkheid oftewel causaliteit
De aansprakelijke partij zal alleen uw schade betalen als er een oorzakelijk verband is tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis, en de door u gestelde schade welke veroorzaakt wordt doordat u lichamelijke klachten heeft. We noemen dit de medische causaliteit. Er dient een conditio sine qua non verband te zijn. Dit wil zeggen dat er een oorzakelijk verband dient te bestaan tussen de klachten en de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Bij veel letsel staat dit oorzakelijke verband niet ter discussie. Bij andere klachten duidelijk wel. Denk maar eens aan een whiplash, dystrofie, RSI, burn-out e.d. Het is het slachtoffer dat zijn schade dient te bewijzen waarbij de rechtspraak vaak ten gunste van het slachtoffer is. Aan het slachtoffer mogen geen strenge eisen worden gesteld met betrekking tot het te leveren bewijs.